Đăng lúc10:53 |02/12/2021

Hệ thống đèn phản quang kết hợp rửa đường lạ mắt?

Tôi thấy ở Hàn Quốc hệ thống đèn định vị dưới lòng đường có thể xịt ra nước tưới đường luôn (Hải Sâm)

Ở Việt Nam tôi thấy cũng dùng đèn này dưới lòng đường, nhưng có vẻ không xịt nước mà chỉ định vị. Xin hỏi thực tế cách xịt như ở Hàn Quốc có ưu, nhược điểm gì?

Hệ thống đèn phản quang kết hợp rửa đường lạ mắt?